Algemene beschouwingen 2017

Op donderdag 26 oktober hebben de elf fracties in de gemeenteraad hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar gegeven. Hiermee is de raad de begrotingsbehandeling gestart. De programmabegroting wordt op donderdag 9 november door de gemeenteraad vastgesteld. Lees hieronder wat Frank van Vliet namens GroenLinks heeft gezegd.

Source : https://delft.groenlinks.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.