Berichtgeving over aflossingsvrije hypotheek verdient enige nuancering

In de afgelopen weken hebben vrijwel alle media bericht over de aflossingsvrije hypotheek en de mogelijke consequenties als bij einde looptijd de hypotheek niet kan worden afgelost. In dit artikel leest u hier meer over.  De teneur van veel van de berichtgeving over de aflossingsvrije hypotheek is dat, als op het eind van de looptijd […]
Continue reading “Berichtgeving over aflossingsvrije hypotheek verdient enige nuancering”