AOW én transitievergoeding?

Iedere werknemer die langer dan twee jaren in dienst is, heeft kort gezegd recht op een transitievergoeding als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of een tijdelijk contact niet verlengt. Dat is althans het uitgangspunt (als de werknemer bovendien niets te verwijten valt). Een uitzondering hierop is het einde van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer. De wet bepaalt dat de transitievergoeding in dat geval niet aan de werknemer hoeft te worden uitgekeerd. En dat lijkt vreemd.Het is in Nederland namelijk niet toegestaan om te discrimineren op leeftijd. De vraag is dan ook of deze regel te beschouwen is als directe discriminatie.
Continue reading “AOW én transitievergoeding?”

‘AOW-leeftijd omhoog naar 69 jaar in 2040’

Door de toegenomen levensverwachting moet de AOW-leeftijd geleidelijk worden verhoogd tot minstens 69 jaar in 2040. Dat concludeert econoom Willem Heeringa van Tilburg University in een promotieonderzoek.  Als dat niet gebeurt dat niet, dan zouden de AOW-premies omhoog moeten of het ouderdomspensioen moeten worden versoberd.   Sinds de introductie van het pensioenstelsel in 1957 leven de Nederlanders gemiddeld …
Continue reading “‘AOW-leeftijd omhoog naar 69 jaar in 2040’”